Stadsbygd samfunnshus

Styreleder -Bente Berg

Kasserer - Marianne Kårli

Utleieansvarlig - Ida Rostad

Sekretær - Turid Moa

Styremedlem/Husansvarlig -Jon Viggo Belling

Brannvernleder - Einar Rein

Vi har også en arrangementskomite som ordner med f.eks. Bygdekino, Bygdas Dag og offentlige fester. De vil gjerne ha tips og ønsker om hva dere ønsker dere av arrangement til bygda.

 

Komiteen består av; Knut Einar Askim, Tommy Andresen,

Sissel Halten, Baard Vorpvik Skraastad, og Tove Johansen.

Stadsbygd-Samfunnshus.Com © 2010 • Privacy Policy • Terms of Use